طلاق بائن غیر مدخوله

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، یکی از اقسام طلاق بر اساس قانون مدنی ، طلاق بائن است که در آن مرد نمی تواند در طول مدت عده به زن رجوع کند . بر اساس قانون مدنی ، یکی از انواع طلاق بائن ، طلاقی است که پیش از وقوع رابطه زناشویی رخ دهد که به این نوع طلاق ، طلاق بائن غیر مدخوله نیز گفته می شود . بنابراین ، طلاق بائن غیر مدخوله به طلاقی گفته می شود که پیش از وقوع رابطه زناشویی اتفاق افتاده است . این نوع طلاق ، بائن است و مرد نمی تواند در طول مدت عده رجوع کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه بائن غیر مدخوله یعنی چه بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/470/طلاق-بائن-غیر-مدخوله.html[ بازدید : 2 ]

[ پنجشنبه 23 اسفند 1397 ] 11:47 ] [ sevda ]

[ ]

ایراد عدم صلاحیت ذاتی

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، هر دادگاهی برای رسیدگی به دعوا ، باید دو نوع صلاحیت داشته باشد ؛ صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی . صلاحیت ذاتی به معنای آن است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که به لحاظ صنف ، نوع و درجه صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد . لذا در صورتی که دادگاه صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی نداشته باشد ، خوانده می توان به آن ایراد وارد کند . در صورتی که دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را وارد تشخیص دهد ، یعنی دادگاه تشخیص دهد که صلاحیت ذاتی ندارد ، قرار عدم صلاحیت صادر می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ایراد عدم صلاحیت ذاتی چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/472/ایراد-عدم-صلاحیت-ذاتی.html[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 22 اسفند 1397 ] 11:29 ] [ sevda ]

[ ]

مجلس خبرگان و وظایف آن

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، مجلس خبرگان یا مجلس خبرگان رهبری نهادی است که متشکل از فقیهان واجد شرایط که بر اساس اصل 107 قانون اساسی وظیفه اصلی و خطیر آن انتخاب رهبری است . خبرگان در واقع نمایندگان مردم هستند که از طریق انتخابات توسط آنها انتخاب می شوند. . فقهیان مجلس خبرگان از برای یک دوره 8 ساله انتخاب می شوند . در قانون اساسی وظایف مجلس خبرگان مشخص شده است . اصول 107 و 108 قانون اساسی به مجلس خبرگان اختصاص یافته است . طبق این اصول وظایف مجلس خبرگان رهبری در آیین نامه داخلی این نهاد به طور مفصل بیان خواهد شد . برای مطالعه بیشتر درباره مجلس خبرگان رهبری و وظایف آن روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/478/مجلس-خبرگان-رهبری-چیست-و-وظایف-آن-.html[ بازدید : 1 ]

[ چهارشنبه 22 اسفند 1397 ] 11:26 ] [ sevda ]

[ ]

حق انتخاب وکیل در امور مدنی

به استناد سایت آیین دادرسی مدنی دینا ، حق انتخاب وکیل در امور مدنی ، حق هر شخصی است . به همین خاطر ، در ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی ، حق اشخاص در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل پیش بینی کرده است . بنابراین ،تعداد وکیل در پرونده های حقوقی حداکثر دو نفر است . البته در صورتی که شخص استطاعت کافی برای گرفتن وکیل را نداشته باشد می تواند از دادگاه تقاضای وکیل معاضدتی نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعداد وکیل در پرونده حقوقی بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/463/حق-انتخاب-وکیل-در-امور-مدنی.html[ بازدید : 1 ]

[ سه شنبه 21 اسفند 1397 ] 16:02 ] [ sevda ]

[ ]

انواع قرار منتهی به بازداشت

به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، منظور از قرار منتهی به بازداشت ، قراری است که احتمالا می تواند منجر به بازداشت متهم شود . انواع قرارهای منتهی به بازداشت عبارتند از قرار کفالت و قرار وثیقه . متعاقب صدور هر یک از این قرارهای منجر به بازداشت  ، اگر متهم حسب مورد کفیل و یا وثیقه را به میزان مقرر مهیا کند ، قرار قبولی کفالت و یا قرار وثیقه صادر می شود و متهم بازداشت نمی شود . اما اگر متهم از معرفی کفیل یا فراهم کردن وثیقه عاجز باشد به بازداشتگاه معرفی می شود و آزادی او سلب می شود . برای مطالعه بیشتر درباره قرار منتهی به بازداشت روی لینک زیر کلیک کنید : 


wwwheyvalaw.com/web/articles/view/476/قرارهای-منتهی-بازداشت.html[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 21 اسفند 1397 ] 15:59 ] [ sevda ]

[ ]

انواع نمایندگی در آیین دادرسی مدنی

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، انواع نمایندگی حقوقی بر اساس قانون ، می توان به نمایندگی قانونی ، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تقسیم بندی کرد . نمایندگی قانونی مانند ولایت قهری پدر یا جد پدری ، نمایندگی قضایی مانند قضایی مانند نمایندگی قیم و نمایندگی قراردادی ، مانند وکالت وکیل دادگستری می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه نمایندگی قانونی ، قضایی و قراردادی یعنی چه بر روی لینک زیر کلیک کنید :wwwheyvalaw.com/web/articles/view/462/انواع-نمایندگی-در-آیین-دادرسی-مدنی.html[ بازدید : 2 ]

[ دوشنبه 20 اسفند 1397 ] 15:14 ] [ sevda ]

[ ]

قرار وثیقه و ضبط آن

به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، قرار وثیقه ، قراری است که به موجب آن متهم در ازاء اینکه مالی را در اختیار دادسرا قرار می دهد ، بازداشت نمی شود . قرار وثیقه یکی از شدیدترین انواع قرارهای تامین است زیرا در این قرار "مالی" به عنوان وثیقه به دادسرا سپرده می شود . در مقابل متهم ، متعهد می شود که هر زمان که مرجع قضایی صلاح دانست و لازم دید در مرجع مربوطه حاضر شود . در صورتی که متهم برای عدم حضور خود دلیل موجهی داشته باشد ، باید آن را اعلام کند ، اگر این دلیل مورد قبول واقع شود ، ضبط وثیقه صورت نخواهد گرفت . پرداخت وثیقه باید در درجه اول از طرف خود متهم و در درجه بعد از طرف ثالث باشد . برای مطالعه بیشتر درباره اینکه قرار وثیقه چیست روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/477/قرار-وثیقه-چیست-و-ضبط-وثیقه.html[ بازدید : 3 ]

[ دوشنبه 20 اسفند 1397 ] 15:10 ] [ sevda ]

[ ]

معامله به قصد فرار از دین چیست

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، در تعریف معامله به قصد فرار از دین باید گفت معامله ای است که هدف و قصد انعقاد معامله فرار از دین است . به عبارت دیگر فرد به قصد فرار از دین معامله خود را به دیگری انتقال می دهد . که این عمل خلاف قانون محسوب می گردد . در صورتی معامله به قصد فرار از دین باشد و در مرجع قضایی اثبات شود قرارداد باطل می گردد و بر طبق 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حسب مورد حکم به حبس یا جزای نقدی صادر می گردد . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه معامله به قصد فرار دین چیست بر روی لینک زیر کلیک نمایید : 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/537/معامله-به-قصد-فرار-از-دین-و-شرایط-تحقق-آن-.html[ بازدید : 2 ]

[ چهارشنبه 15 اسفند 1397 ] 15:50 ] [ sevda ]

[ ]

انواع خیارات در حقوق

به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادها دینا ، در حقوق به اجازه و اختیاری که قانون به افراد می دهد تا بتوانند معامله خود را پایان دهند  ،خیار می گویند . خیارات در حقوق انواع مختلفی دارند . از جمله انواع خیارات می توان به خیار تبعض صفقه ، خیار حیوان ، خیار مجلس ، خیار تاخیر ثمن ، خیار غبن  ، خیار تدلیس ، خیار شرط ، خیار رویت و خیار عیب را نام برد . هر کدام از انواع خیارات در حقوق معنی و کاربرد متفاوتی دارند . برای مطالعه بیشتر درباره انواع خیارات در حقوق روی لینک زیر کیلک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/465/خیارات-در-حقوق-و-انواع-آن-.html[ بازدید : 2 ]

[ چهارشنبه 15 اسفند 1397 ] 15:47 ] [ sevda ]

[ ]

مهریه فسخ نکاح

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در خصوص مهریه در صورت فسخ نکاح ، ماده 1101 قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است . بر اساس این ماده ، در صورتی که عقد نکاح قبل از رابطه زناشویی فسخ شود ، زن حق مهریه ندارد ، مگر اینکه فسخ به سبب عنن یا ناتوانی جنسی مرد باشد . اما بعد از رابطه زناشویی ، زن حتی در صورت فسخ شدن نکاح حق دریافت مهریه را خواهد داشت . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فسخ نکاح و تکلیف مهریه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/451/مهریه-فسخ-نکاح.html[ بازدید : 3 ]

[ چهارشنبه 15 اسفند 1397 ] 15:44 ] [ sevda ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین سئو لاپاراسکوپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]