نفقه زن در عقد موقت


یکی از تکالیفی که به موجب قانون مرد مکلف به آن شده است ، پرداخت نفقه به زن می باشد . اما این تکلیف بر اساس قانون مدنی بر عهده مردی است که ازدواج دائم کرده باشد . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، پرداخت نفقه زن در صیغه بر عهده مرد نمی باشد . بلکه نفقه عقد موقت در صورتی بر مرد الزامی می شود که یا پرداخت نفقه شرط شده باشد و یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نفقه صیغه کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/358/نفقه-در-عقد-موقت.html[ بازدید : 0 ]

[ شنبه 26 آبان 1397 ] 10:14 ] [ sevda ]

[ ]

قانون حمایت خانواده

به دلیل اهیمت فراوان پرونده های خانوادگی در دادگاه ها ، قانونگذار اقدام به تدوین مجموعه ای واحد نموده تا مقررات مربوط به حقوق خانواده را در آن جمع آوری کند . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، این قانون ، قانون حمایت خانواده نام دارد که در آن به موضوعاتی چون طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت ، ملاقات ، استرداد جهیزیه ، تمکین ، عقد موقت ، ولایت ، وصایت ، غایب مفقودالاثر ، اهدای جنین و تغییر جنسیت پرداخته شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه قانون حمایت از خانواده چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/355/قانون-حمایت-خانواده-چیست.html[ بازدید : 0 ]

[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] 10:54 ] [ sevda ]

[ ]

قانون حمایت خانواده

به دلیل اهیمت فراوان پرونده های خانوادگی در دادگاه ها ، قانونگذار اقدام به تدوین مجموعه ای واحد نموده تا مقررات مربوط به حقوق خانواده را در آن جمع آوری کند . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، این قانون ، قانون حمایت خانواده نام دارد که در آن به موضوعاتی چون طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت ، ملاقات ، استرداد جهیزیه ، تمکین ، عقد موقت ، ولایت ، وصایت ، غایب مفقودالاثر ، اهدای جنین و تغییر جنسیت پرداخته شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه قانون حمایت از خانواده چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/355/قانون-حمایت-خانواده-چیست.html[ بازدید : 0 ]

[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] 10:54 ] [ sevda ]

[ ]

ارش یعنی چه و چگونگی محاسبه آن

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، هیچ کس نمی تواند به دیگران صدمه بدنی و جانی بزند و در صورتی که مرتکب این کار شد مجرم است و طبق قانون باید مجازات شود . این مجازات به تشخیص قاضی با توجه به مواد قانونی تعیین می شود . یکی از انواع مجازات دیه است که گاهی به صورت ارش در نظر گرفته شده است . تعریف ارش در ماده 446 قانون مجازات اسلامی به این ترتیب آمده است : " ارش ، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند . مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود "  در این ماده علاوه بر تعریف ارش ، نحوه محاسبه ارش نیز آمده است . برای مطالعه بیشتر درباره ارش و تعیین آن روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/239/ارش-چیست-و-نحوه-محاسبه-آن-.html[ بازدید : 0 ]

[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] 10:51 ] [ sevda ]

[ ]

عیوب مردان در فسخ نکاح


از جمله اسباب انحلال عقد نکاح و بر هم خوردن آن فسخ نکاح می باشد . بر اساس قانون مدنی ، فسخ نکاح هم از طرف زنان امکانپذیر است و هم از طرف مردان . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، عیوب مردان در فسخ نکاح عبارتند از خصاء یا اخته بودن مرد که منجر به ناتوانی او در بارور کردن زن می شود ، عنن یا ناتوانی جنسی ، مقطوع بودن آلت تناسلی و جنون مرد .در این شرایط ، زن حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موارد فسخ نکاح از طرف زن بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/346/عیوب-مردان-در-فسخ-نکاح-از-طرف-زن.html[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 23 آبان 1397 ] 9:21 ] [ sevda ]

[ ]

شرط فسخ قرارداد

وقتی دو یا چند نفر با هم قراردادی را منعقد می کنند بیش از هر چیزی در پی این هستند که طرف مقابلشان به تعهد خود پایبند باشد و بی دلیل اقدام به بر هم زدن قرارداد نکند . با این وجود در بعضی از مواقع قانون به افراد حق فسخ قرارداد را داده است . به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، حق فسخ قرارداد یکی از موارد انحلال نکاح است که به آن خیار فسخ یا شرط فسخ هم می گویند . اما این شرط فسخ قرارداد با توجه به نوع قرارداد متفاوت است . برای مثال در عقود لازم که دو طرف به آن ملزمند ، تنها در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که در بر اساس قانون این حق فسخ به یکی یا هر دو طرف اعطا شده باشد . اما در عقود جایز فسخ قرارداد با اراده هر یک از طرفین صورت می گیرد . برای مطالعه بیشتر درباره حق فسخ قرارداد روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/208/حق-فسخ-قرارداد.html[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 23 آبان 1397 ] 9:17 ] [ sevda ]

[ ]

مرجع واخواهی


یکی از روش های شکایت از احکامی که در دادگاه صادر شده است ، واخواهی می باشد . بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، واخواهی صرفا از احکامی امکانپذیر است که به صورت غیابی صادر شده باشند . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، مرجع تقدیم دادخواست واخواهی همان دادگاهی است که حکم غیابی را صادر کرده است . بنابراین ، همان دادگاه دوباره به درخواست واخواهی رسیدگی می کند و احتمال دادر که بعد از رسیدگی از حکم پیشین خود عدول کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مرجع واخواهی بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/341/مرجع-تقدیم-دادخواست-واخواهی.html


[ بازدید : 0 ]

[ سه شنبه 22 آبان 1397 ] 9:54 ] [ sevda ]

[ ]

نمونه عقد اجاره دادن ملک تجاری و مغازه

با توجه به وضعیتی که این روزها شاهد ان هستیم شاید فکر خریدن یک مغازه یا ملک تجاری تنها رویا باقی بماند . از این رو افراد سعی می کنند تا سرمایه خود را از طریق اجاره کردن ملک تجاری به کار بگیرند . به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، انعقاد قرارداد اجاره مغازه تا حدی پیچیده است و افراد برای این کار باید با نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری آشنا باشند و بدانند که در یک قرارداد اجاره مغازه چه نکاتی باید رعایت شوند . از این رو بررسی یک نمونه قرارداد اجاره مغازه قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ضروری است . البته آنچه در نمونه عقد اجاره مغازه ذکر می شود صرفا نمونه است و افراد می توانند بنا بر نظر خودشان و با توجه به مقررات قانونی اقدام به کم و زیاد کردن مواد آن کنند . برای مطالعه یک نمونه قرارداد اجاره مغازه یا ملک تجاری کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/369/نمونه-قرارداد-اجاره-مغازه-.html


[ بازدید : 0 ]

[ سه شنبه 22 آبان 1397 ] 9:52 ] [ sevda ]

[ ]

قرار ابطال دادخواست چیست


یکی از انواع قرارهایی که ممکن است دادگاه صادر کند ، قرار ابطال دادخواست می باشد . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، در مواردی که صدور حکم مستلزم اقداماتی از سوی خواهان است ، اما خواهان از انجام این اقدامات خودداری می کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود . از جمله آثار قرار ابطال دادخواست آن است که اعتبار امر قضاوت شده ندارد . بنابراین ، اگر خواهان با شکست روبرو شود اقامه دوباره دعوا امکانپذیر است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار ابطال دادخواست بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/336/قرار-ابطال-دادخواست.html[ بازدید : 0 ]

[ دوشنبه 21 آبان 1397 ] 8:57 ] [ sevda ]

[ ]

موارد فسخ کردن اجاره قبل از تحویل ملک

بسیاری از قراردادهای اجاره بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تحویل آن بنا به دلایلی فسخ می شوند . اما این موضوع بر خلاف لازم بودن عقداجاره است . از ایم رو موارد فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل ، موارد استثنائی هستند . به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، فسخ اجاره پیش از تحویل تنها در صورتی که عیبی در عین مستاجره باشد یا وجود حق فسخ در قرارداد صورت می گیرد . البته در موارد دیگری نیز حق پایان دادن به قرارداد اجاره قبل از تحویل وجود دارد برای مثال اگر موجر از تحویل عین مستاجره خودداری کند ، مستاجر حق دارد بعد از طی مراحل قانونی ، قرارداد اجاره را فسخ کند . برای مطالعه بیشتر درباره حق فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل ملک روی لینک زیر کلیک کنید:


www.heyvalaw.com/web/articles/view/371/فسخ-قرارداد-اجاره-پیش-از-تحویل.html[ بازدید : 0 ]

[ يکشنبه 20 آبان 1397 ] 11:01 ] [ sevda ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین سئو لاپاراسکوپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]