معامله صوری چیست

به نقل از سایت مشاوره عقود و قراردادهای دینا ، معامله صوری معامله ای است که معمولا افراد به قصد فرار از دین اقدام به معامله صوری می کنند به عنوان مثال : زمانی که زوج برای فرار از پرداخت نفقه معوقه و مهریه و طلب خود به زوجه اموال خود را به دیگری انتقال می دهد ، در این صورت معامله صوری می باشد . قانونگذار مجازات معامله صوری را در قانون مدنی و قانون محکومیت های مالی بیان کرده است . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه معامله صوری چیست بر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvalaw.com/web/articles/view/539/معامله-صوری-و-مجازات-آن.html[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 14 اسفند 1397 ] 9:59 ] [ sevda ]

[ ]

اعتبار کپی سند رسمی چقدر است

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، در ماده 74 قانون ثبت ، اعتبار کپی سند رسمی تعیین شده است که به موجب آن ، سندی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل سند خواهد بود ؛ مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سند با ثبت دفتر . بنابراین ، اعتبار رونوشت سند رسمی مانند همان سند رسمی خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار کپی برابر اصل بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/444/اعتبار-کپی-سند-رسمی.html[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 14 اسفند 1397 ] 9:54 ] [ sevda ]

[ ]

مجرم ، متهم و محکوم چه تفاوتی دارند

به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، مجرم ، متهم و محکوم با هم تفاوت دارند . اولین تفاوت مجرم و متهم این است که متهم کسی است که بازپرس در جریان رسیدگی به دعوی به او مشکوک است و مجرم کسی است که انتساب جرم به او ثابت شده است و قاضی می تواند او را محاکمه کند . از دیگر فرق های مجرم  و متهم در حقوقی است که هر کدام از این دو عنوان دارند . فرق محکوم با مجرم و متهم هم در این است که محکوم یک معنای عام است که هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به کار گرفته می شود . برای مطالعه بیشتر درباره فرق محکوم ، مجرم و متهم روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/461/تفاوت-متهم-،-محکوم-و-مجرم-.html[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 14 اسفند 1397 ] 9:48 ] [ sevda ]

[ ]

جرم جعل امضا متوفی چیست

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، یکی از جرایمی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است، جرم جعل است برای تحقق این جرم باید سه رکن مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد . جرم جعل دارای مصادیق زیادی است که یکی از آنان جرم جعل امضای متوفی است . جرم جعل امضا متوفی نیزممکن است توسط وراث یا افراد دیگری انجام شود که به هدف به دست آوردن یا تصرف در اموال ، ملک یا زمین و غیره می باشد و به قصد ضرر به دیگران یا باقی وراث است . قانونگذار مجازات جرم جعل امضای متوفی را در قانون مجازات اسلامی بیان کرده است . برای کسب اطلاغات بیشتر در مورد جرم جعل امضا متوفی چیست بر روی لینک زیر کلیک نمایید : 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/529/جرم-جعل-امضا-متوفی-و-مجازات-آن-.html[ بازدید : 1 ]

[ دوشنبه 13 اسفند 1397 ] 12:10 ] [ sevda ]

[ ]

قرار بازداشت موقت و صدور آن

به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، طبق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائمی که در همین ماده مشخص شده است . قرار بازداشت موقت توسط بازپرس و یا دادیار پرونده صادر می شود . این قرار برای دادستان ارسال می شود . در صورتی که دادستان با قرار بازداشت موقت مواقفت کند ، قرار اجرایی خواهد شد . صدور قرار بازداشت موقت در صورتی ممکن است قرار مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن ذکر شود . همچنین دلیل اینکه قرار بازداشت صادر شده است نیز در آن ذکر شود مثلا صدور قرار برای جلوگیری از تبانی متهم . برای مطالعه بیشتر درباره قرار بازداشت موقت و صدور آن روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/458/صدور-قرار-بازداشت-موقت.html[ بازدید : 1 ]

[ دوشنبه 13 اسفند 1397 ] 12:05 ] [ sevda ]

[ ]

مالکیت زن بر مهریه چیست

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا و بر اساس ماده 1082 قانون مدنی ، " به مجرد عقد زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید " . این ماده بیانگر مالکیت زن بر مهریه و حق مهریه زن است که هم بر اساس اسلام و هم بر اساس قانون به وی تعلق گرفته است . بنابراین ، مسائلی همچون عدم تمکین از سوی زن و حتی برقراری رابطه نامشروع از جانب وی به حق مهریه زن لطمه ای وارد نمی کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه مالکیت زن بر مهریه چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید : 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/446/مالکیت-زن-بر-مهریه.html


[ بازدید : 0 ]

[ دوشنبه 13 اسفند 1397 ] 12:01 ] [ sevda ]

[ ]

اجور معوقه چیست

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، اجاره بهای عقب افتاده یا اجور معوقه در واقع مبلغی است که مستاجر طی قرارداد اجاره به مالک یا موجر می پردازد . اما گاهی اختلافاتی در مورد نحوه پرداخت ، پرداخت نکردن اجاره بها در موعد تعیین شده مشکلاتی ایجاد می کند که قانونگذار در قانون مدنی راهکارهای را برای حل این مشکل بیان کرده است . به طور کلی نحوه مطالبه اجور معوقه نیز بدین صورت است که مالک دادخواستی تنظیم می نماید و دادگاه به بررسی دادخواست می پردازد و حکم مقتضی صادر می گردد . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه اجور معوقه چیست بر روی لینک زیر کلیک نمایید . www.heyvalaw.com/web/articles/view/533/اجور-معوقه-و-نحوه-مطالبه-آن-.html[ بازدید : 0 ]

[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] 8:57 ] [ sevda ]

[ ]

مدت غیبت شوهر برای طلاق چقدر است

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، بر اساس ماده 1029 قانون مدنی ، " هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد ، زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد " . به این ترتیب ، دادگاه می تواند بعد از پنج سال از مدت غیبت شوهر و انجام روال قانونی دادگاه در خصوص سه بار آگهی کردن ، حکم طلاق زن را صادر نماید و پس از آن ، زن باید عده نگه دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مدت غیبت شوهر برای طلاق بر روی لینک زیر کلیک کنید . www.heyvalaw.com/web/articles/view/439/مدت-غیبت-شوهر-برای-طلاق.html[ بازدید : 0 ]

[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] 8:53 ] [ sevda ]

[ ]

مجازات تصرف عدوانی کیفری و شکایت از آن

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، در تعریف جرم تصرف عدوانی کیفری می توان گفت تصرف غیر قانونی و بدون اجازه مالک مالی غیرمنقول از روی عمد و با علم به موضوع . در صورتی که تصرف عدوانی صورت گرفت شما می توانید برای شکایت از تصرف عدوانی کیفری به دادگاه کیفری محل وقوع مال غیر منقول مراجعه نمایید و شکایت خود را مطرح کنید . مجازات جرم تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده است و طبق این ماده " هر کس ... اقدام به هر گونه ... تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات از 1 ماه تا  سال حبس محکوم می شود و دادگاه او را موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید " . برای مطالعه بیشتر درباه مجازات تصرف عدوانی و شکایت از آن روی لینک کلیک کنید : 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/453/شکایت-از-جرم-تصرف-عدوانی-کیفری-و-مجازات-آن.html[ بازدید : 0 ]

[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] 8:50 ] [ sevda ]

[ ]

حکم ازدواج مجنون

بر اساس قانون مدنی در خصوص حکم نکاح مجنون ، یکی از شرایط صحت عقد نکاح ، قصد و اراده است و شخص مجنون یا دیوانه از آن بی بهره است . به همین دلیل ، خود وی نمی تواند برای خودش اقدام به عقد ازدواج کند . بنابراین ، به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، نکاح مجنون نیازمند اقدام از طرف شخص دیگری همچون قیم ، ولی قهری یا وصی او می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت حقوقی نکاح مجنون بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/440/حکم-نکاح-مجنون.html[ بازدید : 0 ]

[ شنبه 11 اسفند 1397 ] 13:05 ] [ sevda ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین سئو لاپاراسکوپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]